Jag har arbetat med behandling i olika former sedan 1991. Idag arbetar jag främst med individualterapier. Tillsammans hittar vi vägar för att du ska må bättre och hantera livet på ett mer hållbart sätt. Vi börjar med att ses ca tre gånger för att sedan besluta hur vi går vidare. Jag arbetar både med korttidsterapi och långtidsterapi.

Utbildning

Socionom
Leg. Psykoterapeut (legitimerad av Socialstyrelsen)
Medlem i RPC (Riksföreningen psykoterapi Centrum)
Utbildad i EMDR

Mottagning

Tantogatan 43 , Stockholm, Södermalm. Jag har möjlighet att ta emot både dag- och kvällstid.Vill du veta mer så är du varmt välkommen att kontakta mig.
Telefon: 073/7039969

psykoterapuetisk behandling